Designed by officesupport-bg.net

Новини Услуги за граждани

 • Услуги за Граждани
  Вторник, 11 Декември 2012
  Предмет на застраховане са движимото и недвижимо имущество собственост на физически лица. Най-често това са жилища, автомобили, обзавеждане и техни...(3421)
  Прочети още...

Новини Данъчни облекчения

 • Данъчни облекчения Новини
  Петък, 01 Февруари 2013
  С последните промени в Закона за корпоративно подоходно облагане, обнародвани в ДВ, брой 105 / 2000 г. се промени режима на облагане на вноските на...(2516)
  Прочети още...

С последните промени в Закона за корпоративно подоходно облагане, обнародвани в ДВ, брой 105 / 2000 г. се промени режима на облагане на вноските на работодателя по груповите застраховки в полза на работниците и служителите във фирмата. С промяната вноските на работодателя по груповите здравни застраховки, при условие, че общата вноска не надхвърля 40 лв. месечно за всеки застрахован работник или служител, се признават за разход на работодателя и се приспадат от неговия облагаем доход при плащането на данъците по ЗКПО.

Не подлежат на облагане и застрахователните суми и застрахователните обезщетения, получавани от работниците и служителите по тези застраховки, по силата на ЗОДФЛ/чл. 12, ал.1, т.4. 

Bookmark This

                 София ул.Цар Петър 9 офис 4 | +359 888 846 796 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.