Designed by officesupport-bg.net

Автомобилно застраховане за фирми

Услуги за Фирми

Разнообразието на фирмените застраховки възниква в резултат на много по-големите нужди и специфики на юридическите лица. Техният интерес е насочен не само към защита на тяхното имущество, но и на дейността, която извършват.

Най-често предмет на застраховане са офиси, складове, стоки, автомобили, обзавеждане и техника собственост на фирмите. Рисковете, които предизвикват най-голям интерес са Пожар, Природни бедствия, Земетресение, Злоумишлени действия на трети лица, Кражба, Вандализъм, Загуба на доход и др.

Най-ценото нещо във всяка търговска организация са хората, които работят в нея. Те са тези, които допринасят за нейното развитие и просперитет. Именно затова при настъпване на злополука с последици за здравето, трудоспособността и живота на пострадалия, е добре той да има действаща застраховка, която да минимизира последиците от претърпените загуби.

При развиване на  дейност съществуват работни отношения с персонала и с другите контрагенти на пазара. Всеки един от тях е отговорен за своите действия или бездействия. Сключването на застраховка свързана с отговорността на фирмата към трети лица й  дава спокойствие при възникване на финансови претенции към нея.

Всички знаем, че кръвоносната система на икономиката е транспорта. Предлагат се застраховки свързани, както с Моторните превозни средства, така и със стоките, които се транспортират. Най - разпространени са Гражданска отговорност, Каско, ЧМР и Карго застраховки.

Ние в “ Global Insurance предлагаме защита на интересите на нашите клиенти и им предоставяме оптимални ценови решения и съдействие при ликвидация на щети.

Bookmark This

                 София ул.Цар Петър 9 офис 4 | +359 888 846 796 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.