Designed by officesupport-bg.net

Злополука на местата

Злополука на местата – застраховката се сключва за рисковете „Смърт от злополука“, „Трайна загуба на трудоспособност “ и/или медицински разноски в резултат на злополука. Застраховат се всички места в автомобила вкл. мястото на водача съответстващи на броя обявен в регистрационното свидетелство на МПС.

Пострадалото лице получава обезщетение в зависимост от определения % Тзт/трайна загуба на трудоспособност/. При настъпване на най-лошото събитие обезщетението се изплаща на законните наследници.

Лимити на отговорност:

Теритириалната валидност може да бъде рзширена и за чужбина срещу заплащане на допълнителна премия.

Bookmark This

                 София ул.Цар Петър 9 офис 4 | +359 888 846 796 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.