Designed by officesupport-bg.net

Имуществено застраховане

Обект на застраховката е недвижимото и движимото   имущество на физически лица.

 • апартаменти и къщи;   
 • вилни сгради;   
 • стопански сгради, гаражи, работилници, градински постройки и др.;   
 • съоръжения от специален тип като сателитни антени, слънчеви отоплителни  инсталации, оранжерии, гъбарници, плевници, сгради за отглеждане на птици или животни, кладенци, външни чешми, огради и др.

Застраховката покрива загуби от:

 • пожар, включително умишлен и последиците от гасенето на пожара;   
 • експлозия на съд под налягане;   
 • късо съединение/токов удар
 • счупване на трайно монтирани стъкла
 • природни бедствия като буря, ураган, градушка, наводнение, падащи дървета и клони;   
 •  авария на ВиК;   
 •  злоумишлени действия на трети лица (вандализъм);   
 • земетресение.
 •  удар от ППС или от летящо тяло с екипаж, падащи негови съставни части или товар;   

В комбинация с горепосочените покрития се предоставя възможност за включване на допълнителни покрития като:

 •       гражданска отговорност към трети лица- в случай, че наводните съседите или им причините други щети   
 •       разходи за алтернативно настаняване;   
 •       загуби на доход от наем.

Ако не се притеснявате, за вашето жилище, но искате собствеността ви да бъде  възстановена, ако нещо непредвидено я увреди или бъде извършена кражба в дома Ви, можем да ви предложим  защити за него.

Какво можете да застраховате?

 • общо обзавеждане, лични и други вещи, използвани в домакинството;   
 •  битови електроуреди;   
 •  аудиовизуална и електронна техника;   
 • произведения на изкуството с висока художествена стойност, скъпи облекла, кожени палта, маркови дрехи и др.

Bookmark This

                 София ул.Цар Петър 9 офис 4 | +359 888 846 796 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.