Designed by officesupport-bg.net

Отговорности

Всички ние можем да бъдем отговорни, когато някой е претърпял нараняване или материална загуба в резултат на наше действие или бездействие, както и в случаите на проявена небрежност от наша страна. В тези ситуации сме длъжни да компенсираме нанесените вреди.

            Предлага се широк спектър от застраховки осигуряващи покритие за хората упражняващи определена професия:

-       Отговорност на работодателя

-       На хотелиера и ресторантьора

-       Професионални отговорности на адвокати,синдици, частен съдия изпълнител, спедитори, нотариуси, медицински персонал и др.

-       На превозвача

-       При носене и употреба на огнестрелно оръжие

-       На изделието

Покриват се суми, които застрахования дължи, като компенсация за вреди на трети лица свързани с небрежност, грешки или пропуски при изпълнение на професионалните си задължения

Bookmark This

                 София ул.Цар Петър 9 офис 4 | +359 888 846 796 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.