Designed by officesupport-bg.net

Злополуки

Предмет на застраховане е здравето, живота и трудоспособността на физически лица на възраст до 70г. На обезщетение подлежат и разходите възникнали в резултат на злополука и свързани с:

-       Болничен престой

-       Хирургически интервенции

-       Разходи за медикаменти

-       Действително извършените разходи за издирване и спасяване на застрахования и др.

Основните рискове са:

-       Смърт в резултат на злополука

-       Трайна загуба на трудоспособност

-       Временна загуба на трудоспособност

Застрахователната премия се определя в зависимост от вида, възраста, здравословното състояние и се изготвя индивидуална оферта.Това е продукт, който дава ефективна застрахователна защита.Сигурност и спокойствие.

Bookmark This

                 София ул.Цар Петър 9 офис 4 | +359 888 846 796 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.