Designed by officesupport-bg.net

Гражданска Отговорност

Застраховка Гр.отговорност покрива отговорността на собствениците и водачите на МПС за причинени от тях телесни увреждания и/или смърт и/или материални щети на трети лица, за които те носят отговорност съгласно действащото законодателство.

Лимити на отговорност

 Застрахователите предлагат две тарифи. Основната се прилага за всички МПС, които няма да напускат територията на Р. България, а втората, когато МПС ще напуска страната.

Лимитите на отговорност са еднакви за всички застрахователни компании и са както следва:
При събития, настъпили на територията на Република България:
За всяко събитие при едно пострадало лице – 2 000 000 лева, за всяко събитие при две или повече пострадали лица – 10 000 000 лева, за вреди на имущество за всяко събитие – 2 000 000 лева.

Срещу допълнително заплащане може да се получи сертификат“Зелена карта“ за всички държави членки на ЕС или членове на международното споразумение „Зелена карта“ вкл. Македония, Сърбия, Турция и др.

Лимитите на обезщетение при сертификат “Зелена карта“са законоустановените за съответната страна, в която е настъпило застрахователното събитие.

 Срок  и начин на плащане:

Застраховка Гражданска отговорност се сключва за срок от 1 година. Всички застрахователни компании предлагат еднократно и  разсрочено плащане, което в повечето случаи е със завишение на застрахователната премия.
При сключване на застраховка на разсрочено плащане, ние имаме ангажимент да ви подсетим за следващите вноски. Те могат да бъдат заплатени на място при нас, независимо къде е сключена застраховката. При плащане на място в офиса са Ви необходими  застрахователната полица (оригинал или копие) както и квитанциите за всички вече платени вноски по същата застраховка.

Територия на валидност:


В случай че полицата Гражданска отговорност е сключена с валидност само за територията на Р. България, е възможно доплащане, което разширява покритието на застраховката и я прави валидна на територията на Европейския съюз и/или други държави.

При пътуване в държави извън Европейския съюз се издава сертификат Зелена карта, който е безплатен или е на цена от 1,00 до 10,00 лева, в зависимост от застрахователната компания.

 Каква е цената?

Двустранен-констативен протокол

. От ТУК може да разпечатате двустранен констативен протокол за ПТП, който се попълва от водачите, участници в леко ПТП, когато КАТ не идва на мястото на произшествието. Важни съвети за необходимите действия, които трябва да се предприемат в случай на щета, може да намерите в раздел ПРИ ЩЕТА

Bookmark This

                 София ул.Цар Петър 9 офис 4 | +359 888 846 796 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.