Designed by officesupport-bg.net

Услуги за Граждани

Предмет на застраховане са  движимото и недвижимо имущество собственост на физически лица. Най-често това са жилища, автомобили, обзавеждане и техника собственост на гражданите. Рисковете, които предизвикват най-голям интерес са Пожар, Природни бедствия, Земетресение, Кражба, Течове и др.

Освен имуществото всеки човек може да подсигури себе си и хората, които обича чрез сключване на застраховки насочени към защита на здравето, живота и трудоспосбността. Имаме индивидуални и семейни застраховки, при които застраховани са всички членове на домакинството.

Особен интерес представляват и Смесените Застраховки Живот. Тук имаме спестовен елемент, като при депозит. В същото време има и здравно покритие при нужда, както от злополука, така и от заболяване. Застраховките са валидни в цял свят. Спестените по този начин пари могат да се получат накуп или да се използват за повишаване на доходите в предпенсионна и пенсионна възраст. Държавата също стимулира сключването на тези застраховки чрез предоставяне на данъчни преференции.

Bookmark This

                 София ул.Цар Петър 9 офис 4 | +359 888 846 796 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.