Designed by officesupport-bg.net
  1. Застраховат се товари предмет на внос, износ и реекспорт срещу загуба и/или повреда по време на техния превоз  до и от всички страни в света и на територията на РБългария. Застрахователното покритие по време на международни превози е в съответствие с Институтски Карго Клаузи, основните от които са „А“, „В“ и „С“. Срещу допълнително заплащане покритието може да се разшири и да включва рискове от война, стачки, бунтове и граждански вълнения. Застрахователната премия е в пряка зависимост от естеството на товара, неговата опаковка, вида транспорт, исканото покритие и дестинацията.

Bookmark This

                 София ул.Цар Петър 9 офис 4 | +359 888 846 796 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.