Designed by officesupport-bg.net

Автоасистанс

Автоасистанс  - представлява пътна помощ 7дни в седмицата, 24 часа в денонощието.Застраховката осигурява необходимата помощ при настъпване на ПТП или повреда на автомобила в РБ и в чужбина.

Може да я сключите самостоятелно, като отделна застраховка, а може да бъде сключена заедно със застраховка „Каско” и да Ви бъде безплатна или на преференциална(по-ниска) цена, което зависи от застрахователя.

Срок на валидност на застраховка „Автоасистанс” е 1 година.

Какви са покритията?

  •    транспортиране до център за спешна медицинска помощ на водача и пътниците в автомобила
  •     репатриране до лечебно заведение или дома на пътниците в автомобила
  •     репатриране на тленни останки в случай на смърт
  •     транспортиране на пътниците от мястото на събитието до най-близкия населен пункт и за резервиране на билети за обществен транспорт за тяхното по-нататъшно транспортиране
  •      неотложна медицинска помощ, вследствие ПТП
  •      осигуряване на техническа помощ и транспортиране на автомобила до най-близкия подходящ автосервиз
  •       разноски за хотел
  •       осигуряване транспортирането на автомобила и/или неговите прикачени устройства до тяхното местодомуване, застрахователят осигурява резервен водач, в случай че при ПТП е пострадал водача на автомобила.

При настъпване на повреда или при инцидент, застрахователната компания предлага телефон на спешен център, на който можете да позвъните и да получите инструкции и помощ. 

Bookmark This

                 София ул.Цар Петър 9 офис 4 | +359 888 846 796 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.